Firma asfaltérských, zemných prác a autodopravy Jozef Krasula vznikla roku 1992. Práce výkonávame prevažne v Žilinskom, Trenčianskom, Nitrianskom a Trnavskom kraji. Od roku 1993 pôsobime tiež v ČR. Predmetom činnosti je výstavba a rekonštrukcia spevnených povrchov(chodníky, parkoviská, miestne komunikácie, zalievanie špár, výtlky atď.)za pouzitia liateho asfaltu, zámkovej dlažby a asfaltových zmesí.
 
Firma zabezpečuje výkopové, búracie a zemné práce (výkopy na základy domov, výkopy pivníc, bazénov, zakladacích jám, odvodňovacie kanály, terénne úpravy, likvidovanie starých objektov atď.) rýpadlo-nakladačom JCB 4CX s prednou lyžicou o objeme 1,2 m3 a zadným podkopovým zariadenim z maximálnou hĺbkou rýpania 6 m z lyžicami o šírkach 30 - 80 a 150 cm