Povrchové úpravy:


Ponúkame výstavbu a rekonštrukciu spevnených povrchov za použitia: liateho asfaltu,
asfaltobetónu-
AB a zámkovej dlažby. Každý povrch je špecifický, preto treba dôkladne
zvázit jeho praktické a ekonomické použitie.
 
Liaty asfalt:

Technológia: Liaty asfalt tiež nazývaný ako tvrdoliaty asfalt je najkvalitnejši živičný povrch. Je zložený zo zmesi asfaltu rôznej tvrdosti, kvalitného kameniva frakcie 4 – 8 mm, piesku a mletého vápenca. Vyrába sa vo výrobných linkách alebo v špeciálnych varičoch ktorými sa aj prepravuje. Pokladá sa ručne v jednej alebo viacerých vrstvách. Hrúbka vrstvy liateho asfaltu na pozemných a priemyslových stavbách je 3 – 5 cm. Povrchová úprava sa upravuje protišmykovým, zdrsňovacím posypom rôznej frakcie a farby.

Vlastnosti:
Použitie:

Liaty asfalt ma všestranné použite :Asfalto-betón

Technológia:Asfalto-betón označovaný skratkou AB tiež nazývaný ako obaľovaná sa vyrába vo výrobných linkách obaľovňách. Je zložený z asfaltu a kameniva rôznej tvrdosti a frakcie. Dopravuje sa vo vyhrievaných korbách alebo sypačoch. Pokladá sa ručne alebo strojne v minimalnej hrúbke 5cm. Po položení ho treba zhutniť vibračným válcom.

Vlastnosti:
Použitie: