Zemné práce:

Výkopové práce a nakladanie vykonávame strojmi JCB 4CX. Rýpadlové nakladače JCB patria k najlepším stavebným  mechanizmom na svete. Rýpadlo-nakladač JCB 4CX 4x4x4 je stroj s pohonom a riadením všetkých štyroch kolies je určený k výkonnému a  spoľahlivému nasadeniu v ťažkých pracovných podmienkach v každom čase.
Zabezpečujeme tiež odvoz nadbytočnej či kontaminovanej zeminy, vyťaženej pri práci s JCB, ale tiež prepravu stavebných  materiálov (napr. kameňov, štrkov, pieskov, zeminy, betónovej drte a pod.) nákladným vozidlom LIAZ .

          Kladivo