CENNÍK:

cenník na stiahnutie:


Cena zemných prác:

Cena liatych asfaltov: 


Cena AB asfalto-betón:
cena je závislá od nákupu vo výrobných linkách  
Cena živičnej zálievky (AZ)


Cena zámková dlažba:
ceny bez materiálov
Všetky ceny sú uvádzané bez DPH 19%  (Kurz 30,126,- Sk = 1 €)
Ceny je možné riešit dohodou podľa objemu vykonávaných prác